Πιστοποιήσεις

 
certified
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τις πιστοποιήσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για κάθε εταιρεία που κατασκευάζει ή διακινεί ιατροτεχνολογικά προϊόντα. (Ιατρικά τεχνολογικά προϊόντα σημαίνει προϊόντα που βοηθούν, αξιολογούν ή αντικαθιστούν κάποια λειτουργία του ανθρώπινου σώματος).
Δηλώνουμε και δεσμευόμαστε ότι παράγουμε και διανέμουμε προϊόντα που διαθέτουν πιστοποιητικό CE και ότι μπορούμε να εντοπίσουμε όλους τους αριθμούς παρτίδων που διανέμονται στους πελάτες μας.
Κατά την επιλογή των προμηθευτών μας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει κάθε προμηθευτής (ISO 9001 , ISO EN 13485 κ.λπ.), καθώς αυτό διασφαλίζει ότι τα προϊόντα έχουν περισσότερα από τις προδιαγραφές τους, την καλύτερη δυνατή μεταχείριση, ώστε να φτάσουν στην αποθήκη μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Στον Ιατρικό Τομέα εφαρμόζουμε σύστημα ποιότητας κατά ΔΥ1348:2004, ISO9001:2015, ISO13485:2016, ISO14001:2015, ISO45001:2018, ISO27001:2013.
Η εταιρεία είναι επίσης Πιστοποιημένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ως προς τη διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων συσκευών και συσκευασιών.
Επιπλέον, η εταιρεία μας συμμορφώνεται με το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο MDR, το οποίο ήδη εφαρμόζεται και θα αντικαταστήσει την Κοινοτική Οδηγία EC 93/42 το αργότερο έως τις 26 Μαΐου 2026

ISO 27001

ISO 45001:2018 ENG