Πιστοποιήσεις

 
certified

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία πιστοποιήθηκε το 2005 με την πιστοποίηση ΥΑ 1348/2004, η οποία είναι υποχρεωτική για κάθε εταιρεία που διανέμει ιατροτεχνολογικά προϊόντα. (Ιατροτεχνολογικά προϊόντα εννοούνται τα προϊόντα που υποβοηθούν, αξιολογούν ή αντικαθιστούν κάποια λειτουργία του ανθρώπινου σώματος).

Δηλώνουμε και δεσμευόμαστε ότι εμπορευόμαστε προϊόντα που διαθέτουν πιστοποιητικό CE, καθώς και ότι διατηρούμε στο αρχείο μας όλους τους αριθμούς παρτίδας (lot number) που έχουμε διανέμει στους πελάτες μας.

Στην επιλογή των προμηθευτών μας, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει κάθε προμηθευτής (ISO 9001 , ISO EN 13485 κλπ), καθώς αυτό διασφαλίζει ότι τα προϊόντα διαθέτουν πέρα από τις προδιαγραφές τους, την καλύτερη δυνατή μεταχείριση, έτσι ώστε να φτάσουν στην αποθήκη μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Στην Ιατρική Τομή εφαρμόζουμε σύστημα ποιότητας κατά ΔΥ1348:2004 και ISO9001:2015.

Επίσης η εταιρία είναι Πιστοποιημένη από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ώς προς την διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων των συσκευών και συσκευασιών.

Επιπρόσθετα η εταιρία μας έχει ξεκινήσει την προσαρμογή στο νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο MDR & IVDR , τα οποία είναι ήδη σε ισχύ και θα αντικαταστήσουν την Κοινοτική Οδηγία EC 93/42 το αργότερο μέχρι την 26η Μαΐου 2020.